Canada Entry Requirements para sa US Green Card Holders

eTA para sa mga may hawak ng US Green Card

eTA para sa mga may hawak ng US Green Card sa Canada

Mula noong Abril 26, 2022, legal na permanenteng residente ng United States (US) or mga may hawak ng green card, hindi na nangangailangan ng Canada eTA.

Mga dokumentong dapat mong ipakita para sa lahat ng paraan ng paglalakbay sa Canada

Air travel

Sa pag-check-in, mangangailangan ang kawani ng airline ng patunay ng iyong wastong katayuan bilang isang permanenteng residente ng US 

Lahat ng paraan ng paglalakbay

Pagdating mo sa Canada, hihilingin ng isang Canada border services officer na makita ang iyong pasaporte at patunay ng iyong balidong katayuan bilang isang permanenteng residente ng US o iba pang mga dokumento.

Kapag naglalakbay ka sa Canada, siguraduhing nagdadala ka
- patunay ng iyong katayuan bilang isang Permanent Residence ng Estados Unidos, tulad ng isang balidong green card (opisyal na kilala bilang isang permanent resident card)
- isang balidong pasaporte mula sa iyong bansang nasyonalidad

Ang Canada eTA ay gumaganap ng parehong function gaya ng Canada Visa na maaaring i-apply at makuha online nang hindi kinakailangang pumunta sa Canadian Embassy o Consulate. Canada eTA ay wasto para sa negosyo, turista or transit layunin lamang.

Ang mga mamamayan ng United States ay hindi nangangailangan ng Online Canada Visa (Canada eTA). Ang mga mamamayan ng US ay hindi nangangailangan ng isang Canada Visa o Canada eTA upang makapaglakbay sa Canada.

Mga dokumentong dadalhin bago ka sumakay sa flight sa Canada

Ang eTA Canada Visa ay isang online na dokumento at naka-link sa elektronikong paraan sa iyong pasaporte, kaya hindi na kailangang mag-print ng kahit ano. Dapat mo mag-apply para sa eTA Canada Visa 3 araw bago ang iyong flight papuntang Canada. Kapag natanggap mo na ang iyong eTA Canada Visa sa email, dapat mo ring ayusin ang mga sumusunod bago ka sumakay sa iyong flight papuntang Canada:

  • ang passport na ginamit mo upang mag-apply para sa Canada eTA
  • patunay ng permanenteng estado ng residente ng Estados Unidos
    • ang iyong wastong Green Card, o
    • ang iyong wastong ADIT stamp sa iyong pasaporte

Naglalakbay sa isang wastong Green Card ngunit nag-expire na ang pasaporte

Hindi ka maaaring maglakbay sa Canada sa pamamagitan ng hangin kung wala kang aktibong pasaporte.

Bumalik sa Estados Unidos

Mahalagang panatilihing personal ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan at patunay ng katayuan ng paninirahan sa Estados Unidos sa panahon ng iyong pananatili sa Canada. Kakailanganin mong magbigay ng parehong mga dokumento upang makabalik sa Estados Unidos. Bagama't ang karamihan sa mga may hawak ng green card ay maaaring manatili nang hanggang 6 na buwan sa Canada, maaari kang mag-aplay upang palawigin ang panahong ito. Gayunpaman, maaari kang sumailalim sa mga bagong pamamaraan ng inspeksyon sa imigrasyon. Bilang isang green card holder na wala sa United States nang higit sa isang taon, kakailanganin mo rin ng reentry permit.

Mangyaring mag-apply para sa isang eTA Canada 72 na oras nang maaga sa iyong flight.